Hakkımızda

Üniversitemiz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Hükümet, YÖK ve TÜBİTAK plan ve politikalarında ifade edilen araştırma-geliştirme ve uygulamaların önemini anlamakta ve bu konuda üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (ALKÜ-TURAM) kurmuş bulunmaktadır.

 

Üniversite-endüstri işbirliği ve AR-GE çalışmaları, hem üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarının geliştirilmesi hem de sektörün rekabet avantajı yüksek ürün ve hizmet üretebilmesi açısından hayati önemdedir. 

 

Bu merkezin açılması ile turizm sektöründe yerel, ulusal ve uluslararası araştırma - geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, Üniversite ve turizm sektörü arasında işbirliğini geliştirmek, öğrenci ve akademisyenler için araştırma-geliştirme olanakları, programları ve kaynakları yaratmayı amaçlanmaktadır.

 

Bu çalışma ve faaliyetler sürecinde Üniversitemiz ve ilgili birimlerinin araştırma ve geliştirme kültür ve anlayışını güçlendirmek, araştırma ve geliştirme odaklı olarak birim/ programların organizasyonunu ve tasarımını sağlamak mümkün olacaktır.

 

Turizm sektöründeki gelişme ve koşulların akademik anlamda izlenmesi ve eğitim programı çıktılarına uygulanması, öğrenci ve öğretim elemanlarının sektörle ilgili değişen bilgi, beceri ve teknolojiler konusunda proaktif olarak donatılması ve daha yaratıcı-yenilikçi ve rekabet odaklı eğitim-öğretim yapılmasına katkıda bulunacaktır. 

 

Merkez çalışmaları, bu gereksinimleri karşılayabilecek, sektörün yerel, ulusal ve küresel boyuttaki gereksinim ve problemlerini günümüz ve gelecek boyutunda projelendirmek için gerekli insan kaynaklarını, malzeme, bilgi ve teknolojiyi ve gerekli finansal kaynağı sağlayarak karşılayacak şekilde organize olmaktadır.

 

Merkezimiz ve WEB sayfamız en yakın zamanda tam olarak işlerliğe kavuşacaktır.

Eski Site